Zero Emission Yachting
 

Om firmaet

Zero Emission Yachting as

  • Firmaet er et enmanns aksjeselskap som formidler salg av fritidsbåter med el-drift i det norsk markedet. Undertegnete har betydelig erfaring i utvikling og drift av slike båter.

Visjonen er å få startet elektrifisering av den norske fritidsbåt flåten for på den måten å bidra til:

Reduksjon av klimagass utslippet fra fritidsbåtene, som i dag er på mer enn 500.000 CO2 ekvivalenter pr år.

Mindre støy og eksos langs kysten, og fritidsbåter med lavere hastigheter. Dette vil øke trivselen for alle som ferdes på og ved sjøen.

At fritidsbåt bransjen utnytter mulighetene i det grønne skiftet.


Som representant for Arcona Yachts ab i Norge tok jeg i 2014 og 2016 initiativet til utviklingen av modellene Arcona 380 Zero Emission og Arcona 410 Hybrid. 

I 2016 tok jeg initiativ til å etablere Norsk Elbåtforening sammen med en håndfull private entusiaster og aktører i båtbransjen, og jeg var styreleder i denne frivillige foreningen frem til januar 2019. Jeg er nå engasjert som rådgiver for foreningen.

Lenken under gir et sammendrag av min CV på portalen www.linkedin.com.


Firmaet er medlem av bransjeforbundet Nordboat og Norsk Elbåtforening, og jeg har et omfattende nettverk innen fritidsbåt bransjen og båtlivets organisasjoner.

Oslo, den 30. april 2019
Henrik Torgersen
Sivilingeniør Elektroteknikk/Teknisk Kybernetikk